Zomerexpositie: Vorm en Verte
Galerie Wies Willemsen presenteert van 6 juni t/m 10 juli 2010 Nico Hemelaar:schilderijen Vladimir Bakun: houtobjecten De expositie zal worden geopend op zondag 6 juni om 16.00 uur door Peter Koopmans, kunsthistoricus.
Nico Hemelaar Zijn schilderijen verwijzen naar een landschappelijke werkelijkheid. Het waarnemen, gewaarworden, ervaren, ligt aan de basis. Met gespitste zintuigen, alert. Een actief kijken. Er is veel te zien, horen, ruiken, voelen. Het landschap is complex, geeft zich niet zo maar bloot. Landschap is niet stemmig, niet vrolijk, niet somber, het is gewoon wat het is. Zijn schilderijen bevatten geen topografische elementen, geen bebouwing, geen mensen en zijn ook geen impressies of nabootsingen van een ergens in de werkelijkheid voorkomend landschap. Het landschappelijke beeld gaat over ruimtelijkheid en licht, over horizon, oneindigheid en begrenzing en vooral ook over leegte en stilte. Om voor zichzelf te beschrijven wat er op het platte vlak gebeurt komt hij nog al eens terecht op analogieën met muziek. Kleur en vormen staan tegenover elkaar als een soort akkoorden, de ruimte en sfeer als klanken. Het gaat dus om specifieke klanken die paradoxaal ook weer een stilte oproepen. Die stilte in de schilderijen is waar het om gaat. Stilte, of de afwezigheid van geluid, maar dat is ook geluid, is verbonden aan landschap.Tekst: Nico Hemelaar

Vladimir Bakun (1965), werd geboren in Zuid-Siberië. Zijn eerste beelden werden bepaald door de uitgestrekte Siberische wouden vol dennen, ceders, lariksen en berken. In de houthakkerskampen speelde hij tussen de hoge stapels gekapte bomen en deed er zijn liefde voor hout op.In de werkplaats van zijn vader, afstammeling van een oud meubelmakersgeslacht, maakte hij kennis met de techniek van het verfijnde Russische houtsnijwerk. Later ontstond de behoefte grotere stukken hout te bewerken. Op de oevers van de bergrivieren uit het Koeznetskij Alataoe gebergte, waarin duizenden boomstammen drijven, zocht en vond hij gestrande exemplaren. De mannen van een plaatselijk volk, afkomstig uit Mongolië, leerden hem met een bijl totempalen met mythische beschermgeesten te hakken. In 1993 vertrok hij naar Nederland en vestigde zich in de havenplaats IJmuiden.Ook in IJmuiden, zoveel minder bosrijk dan zijn geboortestreek, bleef hij op zoek naar hout. Hij verzamelde restanten van planken, op het strand vond hij wrakhout en in het duin door stormen afgebroken boomtakken. De geringe afmetingen van het gevonden materiaal beperkten zijn mogelijkheden, maar vergrootten zijn drang de innerlijke schoonheid van het hout te ontdekken.

Hart van Hout
Na veel experimenteren ontwikkelde hij een speciale en unieke techniek waarbij hij de verborgen kern van het hout, vol nerven, kwasten, vezels en groeilagen weet bloot te leggen en daarmee het hart van het hout toont.Vladimir Bakun's houtobjecten zijn het resultaat van een lange zoektocht naar de diepliggende geheimen van hout. begonnen in Siberië, gevonden in IJmuiden.Tekst: Conny Braam

Copyright 2008 The Website Story

Huidige expositie
Over de galerie
Volgende expositie
Nieuws
Zomer 2010
Home   
Kunstenaars   
Workshops   
Publicaties   
Contact
Links
Exposities 2016 Exposities 2015 Exposities 2014 Exposities 2013 Exposities 2012 Exposities 2011 Exposities 2010 Exposities 2009 Exposities 2008 Exposities 2007 Exposities 2006
Stock
Vorige exposities