Huidige expositie
Over de galerie
Volgende expositie
Nieuws
Lente 2016
Home   
Kunstenaars   
Workshops   
Publicaties   
Contact
Links
Stock
Vorige exposities
Exposities 2016 Exposities 2015 Exposities 2014 Exposities 2013 Exposities 2012 Exposities 2011 Exposities 2010 Exposities 2009 Exposities 2008 Exposities 2007 Exposities 2006
Blue Longing
Pop-up Symposium met lezing, expositie en debat, op verschillende plekken in Nederland te houden.*

bij Dorien van der Waerden, Honthorststraat 14, 1071 DE Amsterdam op Zondag 24 april 2016, aanvang 15.00 uur.

Lezing door Arnold Heumakers
Expositie met kunstwerken van Lucas van Eeghen, Régis Gonçalves, Rob van Leeuwen, Gino Savino, Rita van der Vegt en Dorien van der Waerden.

De kunstenaars zijn aanwezig om hun werk toe te lichten.
Aanmelden: wies@wieswillemsen.nl
Entree: € 10 (incl. consumptie)

Lezing (15.30 - 16.30 uur)
Arnold Heumakers gaat in zijn lezing nader in op de romantische oorsprong van het blauwe verlangen. In Novalis' roman Heinrich von Ofterdingen is de gelijknamige hoofdpersoon 'op zoek naar de blauwe bloem' - symbool van liefde en poëzie - die hij in een droom heeft gezien. Andere romantici, zoals Friedrich Schlegel, speculeerden avontuurlijk over de betekenis van kleuren. Voor de latere beeldende kunst is dit van groot belang geweest, bijvoorbeeld voor Kandinsky's ontdekking van de abstracte kunst aan het begin van de twintigste eeuw. Daarnaast gaat ook het verlangen als inzet van de kunst terug op de Romantiek, toen dichters en kunstenaars een 'verlangen naar het oneindige' cultiveerden, een geseculariseerde, artistieke vorm van religiositeit waarvoor de esthetische categorie van het sublieme het passende kader levert. Ook dat verlangen is sindsdien allerminst gedoofd. Heumakers laat zien hoe de romantische ideeën van weleer doorwerken tot op de dag van vandaag, onder andere in de kunstwerken in deze expositie, als onderdeel van het moderne kunstbegrip dat zich rond 1800 in de Romantiek voor het eerst manifesteerde.

Arnold Heumakers (Tilburg, 1950, woonachtig in Amsterdam) is literair criticus en essayist. Zijn kritieken verschijnen in NRC Handelsblad. Daarnaast doceert hij cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde talloze essays en diverse essaybundels, w.o. 'Schoten in de concertzaal' (1993) en 'De schaduw van de Vooruitgang' (2003). Begin 2015 verscheen 'De esthetische revolutie - Hoe Verlichting en Romantiek de Kunst uitvonden'.


Lucas van Eeghen
Lucas van Eeghen's 3D schilderijen zijn uniek. Het werk van deze Leonardo award-winnaar (2013)  gaat voorbij een rationele interpretatie. Het is toujours l´amour et la mort. De hoop die je levend houdt.


Régis Gonçalves
Op het eerste gezicht lijken de schilderijen van Régis Gonçalves eenvoudige monochrome werken. De gelaagdheid en de inhoudelijke rijkdom blijken pas als je beter kijkt. De verf is op veel plaatsen dik aangebracht, op andere schemert het canvas door. Je krijgt de neiging het werk aan te raken. Doffe delen worden afgewisseld met glimmende. Door het contrast tussen de dik aangezette en de transparante vlakken ontstaat de suggestie van diepte, van een voor- en achtergrond, van een landschap wellicht. Voor een volledig begrip van het werk van Gonçalves is het belangrijk te weten dat hij afkomstig is uit een klein katholiek dorp in Brazilië. In het dagelijks leven van zijn jeugd werd hij omringd door drie kerken, vol met heiligenbeelden en hun barokke, gouden decoraties. Vanuit die wetenschap kun je zijn schilderijen duiden als abstraheringen van dat religieuze verleden.


Rob van Leeuwen
Een werk van Rob van Leeuwen lijkt in eerste instantie op een schilderij, maar heeft met het traditionele schilderij weinig van doen. In de loop van de tijd heeft hij een werkwijze ontwikkeld waarbij de binding met de aarde een centrale rol vervult.
Verf heeft in zijn werken plaats gemaakt voor natuurlijke materie zoals zand, klei, vezels, hout en steen, gebonden met caseïne. Het penseel is vervangen door zijn handen en natuurkrachten. De elementen aarde, water, lucht en vuur manifesteren zich op een letterlijke wijze.
De duurzaamheid van het resultaat is altijd bewaakt: de Oerlandschappen weerstaan de tand des tijds moeiteloos.


Gino Savino
De Braziliaanse kunstenaar Gino Savino uit São Paulo woont momenteel in Canada. Bureaucratie, schoonheid en visueel zoeken maken deel uit van de huidige beschaving.
Zijn kunstwerken zijn een reflectie op deze aspecten van de moderne tijd. "Papier is het eerste symbool van de bureaucratie en de oneindigheid daarvan. Als ik het verfrommeld zie, beleef ik er een visueel genoegen aan. Een genoegen dat ik wil delen met de beschouwer van mijn kunst. De unieke vormen die ontstaan zijn weliswaar abstract, maar kunnen ook een visueel spel doen ontstaan, waarin de kijker vormen kan ontdekken die alleen hij kan zien. Ikzelf zie misschien de letter 'W', voor een ander is het duidelijk een zeeleeuw...".


Rita van der Vegt
'In het werk van Rita van der Vegt zien we geen pasklare antwoorden op de visuele wereld die ons omringt. Wel geeft zij een duidelijk gezicht aan menselijke gevoelens en verbeeldt zij een wereld waarin de kracht en de spanning van de natuur voelbaar zijn. Het zijn landschappen, ook als het rechtopstaande beelden zijn, soms stil en verinnerlijkt, dan weer krachtig of verontrustend; kleine gebeurtenissen in de natuur.' (Roel Teeuwen)


Dorien van der Waerden
Dorien van der Waerden is vooral bekend om haar stillevens, landschappen en portretten van bijvoorbeeld Eli Asser, Frank Govers en Geurt Brinkgreve.
Ze reist graag en ter plekke (China, Toscane, Griekenland) schildert ze haar landschappen op leisteen.